Skip to Content

LIVs formål er å levere ikke-militært materiell og utstyr for å redde liv

 

Akutt livreddende hjelp og gjenoppbygging

Næringslivets hjelpeaksjon LIV jobber langs to akser:

  1. Prosjektfinansiering og levering av livreddende maskiner, materiell og utstyr til områder rammet av krig og konflikt
  2. Nettverksutvikling hvor norske innovasjonsmiljøer og bedrifter kobles med lokale bedrifter i krigsområder for gjensidig samarbeid, næringsutvikling og gjenoppbygging

 

Aktuelle prosjekter

LIV Ukraina 1 *)
Den norske sykepleieren Jeanette, som jobber på Sykehus 3 Krematorsk, har sendt oss en liste over hva de har størst behov for - ambulanser, MR-maskin, respiratorer, og medisinsk utstyr er prioritert i den første sendingen. LIV er i gang med å finansiere innkjøp, skaffe utstyr og pakke/klargjøre første leveranse; to kjøretøy med hver sin henger vil reise og levere direkte til sykehuset i mai 2023.
Innsamlingsbehov: 0,8 - 1 mill NOK

Status innsamling: Kr. 450.000,-
Giverkonto: 2320.26.25584

*) LIV samarbeider om nødvendig informasjon med andre organisasjoner.

 

LIV business nettverk Ukraina

Vi etablerer et nettverk hvor norske innovasjonsmiljøer og bedrifter møter ukrainske bedrifter med mål om samarbeid; kjøp av varer og tjenester og erfaringsutveksling/kompetansedeling. Hensikten med nettverket er å skape lokale arbeidsplasser som bidrar til økonomisk vekst og til å etablere viktige strukturer som trengs for å gjenoppbygge fungerende, bærekraftige samfunn. 

Back to top