Skip to Content

Hvem står bak?

 

“Jeg har vokst opp i krig, jeg har deltatt i krigshandlinger på vegne av den norske stat, jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for å hjelpe de som rammes nå”.

Adnan Helja
Prosjektleder/Innovasjonsleder
Hallingdal Næringshage AS 

 

Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe.

Det viste seg raskt at det er mange bedrifter som ønsker å bidra aktivt for å hjelpe mennesker og samfunn som er under angrep i Ukraina. Etter å ha fått god respons og støtte fra egen arbeidsgiver og deler av sitt nettverk, bestemte Adnan Helja seg for å etablere hjelpeaksjonen LIV, Life-saving Innovation Values. Når organisasjonen nå er etablert, vil vi kunne samle inn mer og levere til flere raskere. For det er ingen tvil om at behovene er mange og at det haster med å få hjelpen frem.

Back to top